הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

הנחיות לקבלת נוסח פרסום מהועדה

1. יש לפתוח בקשה מקדמית  עפ"י ההנחיות באתר ההנדסי.

2. יש לפתוח בקשה במערכת הרישוי הזמין במסלול הקלות. בשלב זה יוטענו בין היתר קובץ DWF + טופס הצהרה על ההקלות.

3. יש לוודא כי מופיעים בגרמושקה הנתונים הבאים: מס' בקשה של הקומפלוט (אותו קיבלתם בשלב פתיחת בקשה מקדמית ביחד עם שובר התשלום), כתובות מיילים של עורך, מתכנן שלד ומבקש, פירוט הקלות בטבלת ההקלות, חתימה ותאריך מתחת לטבלת ההקלות.

4. נוסח הפרסום שהוכן בהתאם להקלות שפורטו על ידכם בטבלת ההקלות בתכנית הראשית,  יועבר אליכם במערכת הרישוי הזמין. (יש להקפיד כי בכל ההקלות יצויינו הסעיפים בחוק/תקנות מהן נלקחו ההקלות.
לנוחיותכם הוכנה רשימת הקלות שכיחות, כולל הנוסח וסעיפי החוק התקנות. הרשימה נמצאת תחת "טפסים")

 

הנחיות לקבלת נוסח פרסום מהועדה