הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

מחלקת רישוי בניה

תאור המחלקה

מחלקת רישוי בניה אמונה על  טיפול בבקשות להיתרי בניה לרבות בניה חדשה על כל סוגיה, תוספות בניה ושימושים חורגים ברחבי העיר אשקלון.
המחלקה עוסקת בבדיקת היתרי בניה למגורים, מסחר ותעסוקה מול תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות ובהתאמה לחוק התכנון והבניה.
המחלקה מונה 10 בודקי היתרים העוסקים בטיפול בבקשות להיתרי בנייה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, משלב קליטת הבקשה במערכת הרישוי הזמין ועד להפקת היתר הבניה.

מיום תחילת הרפורמה בחוק התכנון והבניה (תיקון 101), כל תהליך הרישוי מתבצע במערכת הרישוי הזמין המכתיבה לוחות זמנים לטיפול בכל אחד משלבי תהליך הרישוי.
כל תהליך הרישוי מתועד במערכת ארצית מקוונת ובמקביל במערכת פנימית לניהול ועדה.

על מנת לייעל ולפשט את התהליך, שהינו מורכב כשלעצמו, מלווים עורך הבקשה ומבקש ההיתר ע"י בודקת היתרים, מתחילת התהליך ועד סופו. כל מענה הנדרש במסגרת התהליך, ניתן ע"י פונקציה אחת, הן באמצעות המערכת המקוונת והן באמצעות מיילים ומענה טלפוני.

המחלקה כוללת בין היתר רפרנט חשבונות העוסק בקליטת תשלומים בגין אגרות והיטלים הן בצורה פרונטלית והן באמצעות האינטרנט והעברות בנקאיות ונותן מענה ישיר והכוונה לתושבים ולעורכי הבקשות בכל נושא תשלומי האגרות וההיטלים.
בנוסף, נותן רפרנט החשבונות מענה להשגות בנושא אגרות והיטלים המתקבלות מתושבים ששילמו במסגרת היתרי בניה וכן מרכז את נושא ועדת הנחות.


תחומי אחריות של המחלקה

 • קליטת בקשות להיתר שהתקבלו במערכת המקוונת וניתובן לבודקי ההיתרים.
 • ביצוע בקרה מרחבית על ידי בודקי ההיתרים והבאת הבקשות לדיון רשות רישוי/ועדה מקומית
 • מתן מענה מקצועי לעורכי הבקשות וקיום פגישות מקצועיות עימם במידת הצורך.
 • מתן מענה לבעלי עניין המעוניינים להשיג על בקשה להיתר שהוגשה ומבקשים הבהרות לגבי הבקשה
 • הפקת, בדיקת ואישור חשבונות אגרות והיטלים.
 • מתן חוות דעת מקצועית לגורמי פנים וחוץ בכל סוגייה שעולה במסגרת בקשות להיתר.
 • עמידה בקשר רציף עם גופים חיצוניים כגון: המשרד להגנת הסביבה, פקע"ר, רשות הכבאות, לשכת הבריאות וכו'.
 • מתן מענה לפניות הציבור בנושאי רישוי בניה.
 • בדיקה ואישור תשריטים לצורך רישום בית משותף.
 • ייצוג הוועדה המקומית בוועדת ערר. 
 • מענה לאגף ההכנסות לעניין אישורי טאבו לפי סעיף 324 לפקודת העירייה.

 

טפסים להיתר

חוות דעת נגישות לבקשה להיתר בניה

הודעה על מינוי מורשה נגישות, הגשת בקשה להיתר

הצהרת מורשה נגישות, הגשת בקשה להיתר

בקשה להקלות ושימושים חורגים

כתב התחייבות לפינוי אשפה (פרוייקטים בלבד)

הצהרה על משקל פסולת בניין

הצהרת מבקש לשמירה על בטיחות, בקשה להיתר (לשלב תחילת עבודות)

הצהרת מבקש לשמירה על הפיתוח, בקשה להיתר (לשלב תחילת עבודות)

תצהיר לעניין סידורי כבאות, בקשה להיתר

הצהרות לעניין בריכת שחיה

הודעה על ביצוע/אי ביצוע בקרת תכן במכון בקרה

רשימת ההקלות ממוספרת

מידע נוסף

ערבות בנקאית במסגרת בקשה להיתר להבטחת הוצאת תעודת גמר

פרסום הקלות במסגרת סעיף 149 לחוק התכנון והבניה

תהליך ליווי תכנוני ורישוי בניה בהסכם גג עם הקלות

מצגת קליטת בקשה להיתר עד מתן היתר בניה

לוחות זמנים לתהליך הרישוי

בקרת תכן וביצוע - טפסים והנחיות נלווים להליך הרישוי מאתר מינהל התכנון

רישוי בדרך מקוצרת

לביצוע תשלום בכרטיס אשראי לאגרת מידע, פיקדון לפתיחת תיק היתר, אגרות בניה והיטלים לחצו כאן

מחלקת רישוי בניה