הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

מחלקת פיקוח על הבניה

מחלקת פיקוח על הבנייה משמשת כגורם הבלעדי והסמכותי המופקד על אכיפת חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 (להלן: "החוק") ותקנותיו, הנחיות היועמ"ש לממשלה ומדיניות העירייה – במרחב השיפוט והתכנון של הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשקלון. בהתאם לחוק, לתקנות ולהנחיות מחלקת פיקוח על הבניה עובדת בהתאם לשינויים הנוצרים ומבצעת הלכה למעשה לפי כניסתם לתוקף.

מחלקת הפיקוח בוועדה המקומית לתכנון ובניה אשקלון מונה כיום מפקח בכיר חוקר אחד ו-6 מפקחי תכנון ובניה. מפקחים אלו הינם מקצועיים בתחום עיסוקם ובעלי סמכות בביצוע אכיפה הן במקרקעין פרטיים והן במקרקעין ציבוריים – לפי החוק ובסמכויות שניתנו להם.

תיאור עבודת מחלקת פיקוח - תהליכים, תחומי אחריות וממשקי עבודה

רישוי, מידע, תכנון ובניה:

 • בדיקת התאמת תוכנית המוגשת למצב קיים בשטח – תוספות בניה
 • ליווי בעת הגשת בקשה לאישור תחילת עבודות (טופס 2) ומסירתו
 • מעקב, פיקוח ובקרה על הבנייה בהתאם להיתר הבנייה ותנאיו – כל סוגי הבניה
 • בדיקת התאמה לתנאי היתר ותוכנית היתר לקבלת תעודת גמר
 • בדיקה וטיפול בתלונות תושבים   וגורמי חוץ המגיעות דרך מוקד 106 ופניות הציבור
 • איסוף מידע מהשטח למוסד התכנון – הוועדה המקומית, מחלקת נכסים, אגף ההכנסות
 • מתן שירותים לתושב בהיבטים של תכנון ובניה – בהתאם לחוק ולסמכות
 • בדיקת בקשות לרישיון עסק שנדחו בגין עבירה על חוק התכנון והבניה

 

שלבי ביצוע וגמר בניה - אישור תחילת עבודות (טופס 2), ליווי ביצוע הבניה, בדיקה לתעודת גמר

בפרק שלבי ביצוע וגמר בניה מפקח הבניה אחראי על מספר שלבים:

1. תהליך למתן טופס 2 (אישור תחילת עבודות) - מתן הנחיות, קבלת אישורים, התחייבויות כחלק מגיליון דרישות לקבלת אישור תחילת עבודות (טופס 2).

2. ליווי ביצוע בניה לפי שלבי ביצוע

3. בדיקה לתעודת גמר

למידע על התהליך, הכרת השלבים, זמני הגשת מסמכים וקבלת האישורים הדרושים לחצו כאן

אכיפה ותביעה:

 • פיקוח, איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה
 • ביצוע אכיפה בפועל על עבירות בנייה בגין ביצוע עבודה אסורה ו/או שימוש אסור
 • איתור וטיפול בשימושים חורגים במקרקעין
 • גיבוש תיקי פיקוח באמצעות חקירה, מתן התראה והכנת דו"חות בגין ביצוע עבודה אסורה ו/או   שימוש אסור
 • העברת תיקי פיקוח ללשכה המשפטית להמשך בחינת ההליכים.
 • חקירת עבירות תכנון ובניה, ביצוע צווים מנהליים ושיפוטיים
 • הכנה ומעקב אחר ביצוע צווים מנהליים בגין עבודות אסורות לרבות צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה
 • מתן עדות בביהמ"ש

 

אכיפת חוק תכנון ובנייה

מפקחי הבניה אוכפים את החוק התכנון והבניה לפי הגדרותיו – עבודה אסורה ושימוש אסור, כדלקמן:

עבודה אסורה - סעיף 203 לחוק שהינו סעיף ההגדרות קובע כי עבודה אסורה הינה בנייה או עבודה הטעונה היתר שנעשתה בלא היתר או בניגוד לתנאי היתר.

שימוש אסור - שימוש במקרקעין הטעון היתר שנעשה ללא היתר, או בניגוד לתנאי היתר או שימוש במקרקעין בניגוד לתכנית .

בכל מקרה של עבודה אסורה או שימוש אסור , ניתן לעיין בסעיף 145 לחוק כדי לברר אילו עבודות טעונות היתר.

לצפיה במדיניות בעניין אכיפת התכנון והבניה לחצו כאן

מידע נוסף

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה - פרק י': פיקוח, אכיפה ועונשין

 

דרכי התקשרות

טלפון:

מזכירות 08-6792366 פקס: 08-6792506

קבלת קהל:

מנהלת המחלקה, מיטל פדר – פגישות מתואמות מראש

סגנית מנהלת המחלקה, אביבה חסן – ימים א', ב, ה' 9:00-12:00 יום ג' 16:00-18:00

מפקחי הבניה – יום ג' 16:00-18:00 ופגישות מתואמות מראש

מענה טלפוני:

סגנית מנהלת המחלקה, אביבה חסן – ימים א', ב, ה' 14:00-15:00

מפקח בכיר חוקר ומפקחי תכנון ובניה – מענה ינתן בפלאפון בהתאם לנושא המטופל – אישור תחילת עבודות/ליווי בניה/בדיקה לתעודת גמר/בדיקת תלונות/אכיפה ותביעה

 

שםתפקידטלפוןמייל
מיטל פדרמנהלת מחלקת פיקוח על הבניה08-6792366Meital-s@ashkelon.muni.il
אביבה חסןסגנית מנהלת מחלקת פיקוח על הבניה
aviva@ashkelon.muni.il
יוסי מצרפימפקח בכיר חוקר08-6792366Yossi-ma@ashkelon.muni.il
שרה טל יוסףמפקחת תכנון ובניה08-6792366Sara-ty@ashkelon.muni.il
גל טייבמפקח תכנון ובניה08-6792366Gal-at@ashkelon.muni.il
ליזה פרויסמפקחת תכנון ובניה08-6792366Liza-p@ashkelon.muni.il
נתנאל ידידמפקח תכנון ובניה08-6792366Netanel-y@ashkelon.muni.il
ענת ידעי אלמליחמפקחת תכנון ובניה08-6792366Anat-y@ashkelon.muni.il

 

מחלקת פיקוח על הבניה