הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

שלבי ביצוע וגמר בניה

ליווי מפקח הבניה יבוצע במס' תחנות שלבי בניה:

  • סימון יסודות
  • יציקת רצפת 0.00
  • גמר שלד
  • גמר בניה

בעת בניית מבנה מסוג בניה רוויה תבוצע ביקורת בקומה 1 טיפוסית, בקומה אחרונה טיפוסית ובקומת הגג.

בהתאם לכך חובת הגשת טופס דיווח – טופס ב' סעיף 16.02 (ט') הינה באחריות האחראי לביקורת בו יש להצהיר על השלב בו נערכה ביקורת וכי לא נבנתה בניה בסטיה מהיתר.

באם ונבנתה בניה בסטיה מהיתר על האחראי לביקורת לדווח לוועדה המקומית בכל דרכי ההתקשרות הקיימות וישירות מול מפקח הבניה המלווה את הבניה.

בעת גמר בניה על מפקח הבניה לבדוק האם הנכס ראוי לאכלוס לפי הקריטריונים של אגף ההכנסות – באם והנכס אכן ראוי לאכלוס תועבר הודעה למחלקת מידע וקליטת בקשות לטובת העברת שטחים לחיוב ארנונה.

 

 לטפסים מקוונים לדרישות לשלב ביצוע וגמר בנייה באתר מינהל התכנון לחצו כאן

שלבי ביצוע וגמר בניה