הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

בדיקה לתעודת גמר

בדיקת מפקח תכנון ובניה כחלק מדרישות לתעודת גמר:

לאחר גמר הבניה על בעל ההיתר לפתוח בקשה לתעודת גמר במחלקת מידע וקליטת בקשות. כחלק מכך, דרוש לקבל אישור ממפקח הבניה שהמצב הקיים בשטח תואם את פרטי ההיתר ותנאיו – בניה בהתאם לתוכנית ההיתר – שטחים מבוקשים וסוגיהם, התאמה לנספח בינוי ונספח פיתוח, מילוי דרישות תנאי ההיתר.

באם וישנה חוסר התאמה וניתנו הערות ע"י המפקח ימסרו הנחיות בהתאם לבעל ההיתר וכמו כן לעורך הבקשה במידת הצורך.

דגשים הכרחיים לקבלת אישור לתעודת גמר ע"י מפקח תכנון ובניה:

  • טפסי דיווח אחראי לביקורת על בניה בהתאם להיתר והצהרה כי לא נבנתה בניה בסטיה מהיתר הינם חובה
  • בעת בניית תוספת בניה בה יש ערבות ואין תעודת גמר – הגשת תעודות שקילה מאתר מוכרז לפינוי פסולת

 

לטפסים מקוונים לדרישות לשלב ביצוע וגמר בנייה באתר מינהל התכנון לחצו כאן

בדיקה לתעודת גמר