הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

אישור תחילת עבודות (טופס 2)

בהמשך לבקשה המוגשת להיתר בניה שאותה מלווה ומובילה בודקת ההיתרים, פרק אישור תחילת עבודות הינו באחריות מחלקת פיקוח על הבניה. הליווי ינתן ע"י המפקח האחראי על האזור בו תתבצע הבניה. אישור זה מבוקש על ידי בעל ההיתר לאחר קבלת היתר הבנייה ולצורך התחלת עבודות באתר. האישור מאפשר חיבור תשתית זמנית של חשמל, מים וטלפון לאתר. לצורך קבלת אישור זה חובה למנות בעלי תפקידים, שכן היתר בניה אינו מהווה אישור לתחילת עבודות.

להלן התהליך להכרת השלבים, זמני הגשת מסמכים וקבלת האישור:

 •  תיק מידע - כבר בקבלת תיק המידע כל התנאים הדרושים לאישור תחילת עבודות מוטמעים בתיק
 • בקשה להיתר - בעת הגשת בקשה להיתר בכל שלביה ניתן להגיש את הטפסים הדרושים כתנאים לתחילת עבודות לבודקת ההיתרים ולמפקח הבניה – לפי סוג המסמך
 • מתן היתר בניה - בעת קבלת היתר בניה ניתן לקבל את אישור תחילת העבודות באם הושלמו כל התנאים. אם לא, ניתן להגיש למפקח הבניה את הטפסים הדרושים ובהשלמתם לקבל את אישור תחילת העבודות

   
  מהו גיליון תנאים לאישור תחילת עבודות?

  רשימה המכילה הנחיות, התחייבויות ואישורים אותם יש למלא כדי לקבל אישור תחילת עבודות. עם היתר הבניה ניתן לצאת למכרזים, לחתום על הסכמי עבודה, לקבל מימונים שונים הנדרשים לפרויקט. עם אישור תחילת העבודות ניתן להתחיל לבצע עבודות הטעונות היתר לפי החוק ולפי העבודה המבוקשת בפרטי היתר הבניה.

   
  מה מכיל גיליון הדרישות ומה רלוונטי לתחילת עבודות?

  תוכנית התארגנות אתר החתומה ע"י יועץ בטיחות, תוכנית הסדרי תנועה מאושרת ע"י רשות תמרור, הסכם עם מעבדה לבדיקת טיב הבניה, הסכם עם אתר מוכרז לפינוי פסולת, אישורים מגורמי חוץ, התחייבויות שונות וכו'.

   
  במקביל להשלמת הדרישות הרלוונטיות מתוך הגיליון הנ"ל יש לקבל הנחיות ממפקח הבניה ולהגיש טופס בקשה לאישור תחילת עבודות שגם הוא חלק מהדרישות. על הבקשה הנ"ל יחתמו בעלי התפקידים הבאים:
 • בעל ההיתר
 • אחראי לביקורת
 • אחראי לביצוע שלד (מי שאינו מונה להיות אחראי לביקורת)
 • קבלן רשום (כולל רישיון קבלן בתוקף)

 

עם השלמת כל דרישות הגיליון וסבב חתימות מתאים ימסר אישור תחילת העבודות ומפקח הבניה ילווה את הבניה.

לטפסים מקוונים לאישור תחילת עבודות לחצו כאן

 להלן טפסים מקוונים לדרישות לשלב ביצוע וגמר בנייה מאתר מינהל התכנון:

ג-1 הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות.docx

ג-2 הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות.docx

ג-3 הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין, תחילת עבודות.docx

ג-4 הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תחילת עבודות.docx

ג-5 הודעה על מינוי אחראי לתיאום עם מכון בקרה, תחילת עבודות.docx

ג-6 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות.docx

ג-7 הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות.docx

ג-8 הצהרת אחראי לביצוע שלד, תחילת עבודות.docx

ג-9 הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תחילת עבודות.docx

ג-10 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין, תחילת עבודות.docx

ג-11 הצהרת אחראי לתיאום עם מכון הבקרה, תחילת עבודות.docx

ג-12 אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין, תחילת עבודות.docx

ג-13 אחראי לביקורת על הביצוע, בקשה לאישור תחילת עבודות.docx


אישור תחילת עבודות (טופס 2)