הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

אודות היחידה

יחידת מידע ורישום מהווה צומת ראשונית בתהליך רישוי הבניה לבקשה להיתר וזאת כהמשך לשלב קבלת תיק המידע.
ביחידה מתבצעת פתיחת הבקשה במערכת של הוועדה כבסיס להגשתה במערכת רישוי זמין.
היחידה עוסקת במשימות נלוות בתהליך הרישוי וכלה בתהליך סופי לגמר הבניה , מתן תעודת גמר ואכלוס הנכס.


תחומי פעילות עיקריים:
1. פתיחת בקשות המוגשות לתיבת מייל "מיקדמית" במערכת של הוועדה (קומפלוט) , הפקת אגרת פקדון ומסירת שובר תשלום באינטרנט באמצעות רפרנט הכספים.
2. ניהול וטיפול בארכיב סרוק  וממוחשב לכל תכניות והיתרי הבניה של הוועדה ופרסומן באתר המידע ההנדסי של הוועדה, כולל אפשרות להזמנת תיקי בניין.

3. עבודה מול אגף הגבייה בנושא ארנונה, לרבות מענה להשגות בדבר גודל הנכס לחיוב ארנונה.
4. טיפול בפטורים של הג"א בקבלת המלצת מנהל האגף לפטור.
5. טיפול בהליך מתן תעודת גמר ואיכלוס הנכס. במהלך 2019 תתווסף האפשרות לבצע הליך מקוון להשלמת דרישות.
6. טיפול במעקב ערבויות שונות הנדרשות בהליך הרישוי, איכלוס ומתן תעודת גמר.
 

תהליך פתיחת בקשות להיתר במקדמית

מטרת התהליך

התהליך נבנה על מנת לייעל ולפשט את אופן פתיחת הבקשות וזאת על ידי:

  1. ייתור הצורך בהגשת תוכניות פיזיות (גרמושקות)  וההגעה למשרדי העיריה.
  2. לאפשר עדכון עורכי הבקשה ומבקשי ההיתר על שלבי תהליך הרישוי.

דרכי הפעולה לפתיחת בקשה

1. עורך הבקשה ישלח הגרמושקה בקובץ pdf למייל mikdamit@ashkelon.muni.il. נדרש לציין בדף הנתונים בגרמושקה את כתובת המייל של עורכי הבקשה, מתכנן השלד ושל המבקש.

2. בהתאם לתוכנית המוגשת למקדמית תפתח בקשה במערכת הועדה ישלח במייל שובר לתשלום + אגרת חישוב הפיקדון תוך 3 ימי עבודה. (אפשרויות התשלום מצויינות ע"ג טופס האגרה)

3. אגרת הפיקדון שתשלח תכלול את כל הנתונים האינפורמטיביים- (מס' תיק בניין, מס' בקשה, כתובת וכו' )שיש להטמיע בתוכנית ראשית שתוגש ברישוי זמין.

4. אין להביא גרמושקה בנייר בשום שלב של תהליך הרישוי. (למעט בסוף התהליך לצורך חתימה על היתר בנייה וזאת רק לאחר הודעה של בודקת ההיתר).

תקנה 36

תקנה 36 עוסקת בהסכמת בעלי זכויות במקרקעין לצורך היתר בניה. לטפסים והנחיות לחצו כאן

טפסים לתעודת גמר

 לחצו כאן

 טפסים נוספים

סט טפסי בקשה לפטור ממיגון כולל דו"ח תקינות למרחב מוגן

טופס הזמנת תיק בניין מהארכיב.

תהליך הגשת בקשה לפטור הגא

מידע נוסף

 לוחות זמנים לתהליך הרישוי