הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

דף הבית

​טופס פטור ממפת מדידה

טופס פטור ממפת מדידה

טפסים להיתר

חוות דעת נגישות לבקשה להיתר בניה

הודעה על מינוי מורשה נגישות, הגשת בקשה להיתר

הצהרת מורשה נגישות, הגשת בקשה להיתר

בקשה להקלות ושימושים חורגים

כתב התחייבות לפינוי אשפה (פרוייקטים בלבד)

הצהרה על משקל פסולת בניין

הצהרת מבקש לשמירה על בטיחות, בקשה להיתר (לשלב תחילת עבודות)

הצהרת מבקש לשמירה על הפיתוח, בקשה להיתק (לשלב תחילת עבודות)

תצהיר לעניין סידורי כבאות, בקשה להיתר

הצהרות לעניין בריכת שחייה

הודעה על ביצוע/אי ביצוע בקרת תכן במכון בקרה

רשימת הקלות ממוספרת

טפסים לתעודת גמר

טבלת תנאים למתן תעודת גמר (צמוד קרקע/בניה רוויה/תעשיה, מסחר, ציבורי/תוספות בניה)

(ד1-ד10) תצהירים/דיווחים  - טפסים מאתר מינהל התכנון לתעודת גמר

(ת.ג 2-3) מפת עדות/קובץ תכנית עדות - הנחיות

(ת.ג 18) אישור סידורי כבאות לבית צמוד קרקע - לתעודת גמר

(ת.ג 24) דרישות התאגיד למתן תעודת גמר

(ת.ג 14) חוות-דעת-מורשה-נגישות-לתעודת-גמר.doc

(ת.ג 32) טבלת מערכי דירות לארנונה.xlsx

(ת.ג 19) הזמנת מפקח בניה לבדיקת ממ"ד בבית צמוד קרקע/תוספת בניה לתעודת גמר

(ת.ג 19) הזמנת מפקח בניה לבדיקת ממ"ד/ממ"ם בבניה רווייה/מבנה תעשיה, מסחר, ציבורי לתעודת גמר
דף הבית