הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

מחלקת נכסי העירייה

תפקידי המחלקה

  • ניהול מצבת הנכסים העירוניים
    טיפול בהערכת שווי נכסי הרשות ובכל נושא הקשור בהיטלי השבחה.
    טיפול בתביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה בגין ירידת ערך עקב אישור תוכנית.
  • מתן הקצאת נכסים עירוניים (בדיקה פנימית, פרסום, ועדת הקצאות והליכים נוספים כנדרש עפ"י חוק) למטרות דת, רווחה, תרבות וכו' ללא תמורה (או בתמורה סמלית)כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור באמצעות ועדת ההקצאות.
  • יישום ומימוש החלטות מועצת העיר באמצעות הועדת הקצאות מקרקעין.
  • סקר בכל הנכסים הציבוריים / עירוניים.
  • ניתן לעיין בספר ההקצאות המלא במחלקת נכסי העירייה בקביעת פגישה בתיאום מראש.


ניתן לקבוע פגישה בתיאום מראש בטלפון 08-6792357.

טפסים ונהלים

טופס הקצאה

הודעה בדבר קיום תבחינים בהתאם לנוהל הקצאות של משרד הפנים

עקרונות ותבחינים להקצאה עיריית אשקלון​

מחלקת נכסי העירייה