הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

אודות המינהלת להתחדשות עירונית

המינהלת להתחדשות עירונית הוקמה באשקלון בחודש פברואר 2018. המינהלת הינה גוף הפועל תחת החברה ואשר נותן שירותים איכותיים בתחום ההתחדשות העירונית בעיר ומהווה גורם מתכלל של הרשות אל מול התושבים והקהילה בכל הנוגע להתחדשות עירונית. המינהלת עובדת בסנכרון ובשיתוף פעולה מלא ופורה עם מינהל הנדסה בעיר ושאר אגפים ומחלקות בעירייה הרלוונטיים לקידום התחדשות עירונית בעיר אשקלון.

המינהלת הינה גוף הפועל, הלכה למעשה, להאצת תהליכי התחדשות עירונית באשקלון במתחמים המתוכננים לכך כבר היום וכן, כגוף הפועל במתחמים בעלי פוטנציאל שטרם מומש וכל זאת על פי מדיניות ונהלים סדורים.

בשים לב לכך, המינהלת פועלת לקידום והובלת הפעילות להתחדשות עירונית ולעודדה, להגדיל את היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית באשקלון ולהאיץ את ביצועם לשם הגדלת היצע הדיור במרקם העירוני הבנוי. כל זאת, בשים לב לחשיבות שימור השטחים הפתוחים, ייעול השימוש בקרקע, חיזוק העירוניות, שיפור פני העיר בשכונות המתחדשות ושיפור איכות חיי התושבים לרבות מתן מענה הולם לצורכי האוכלוסייה המתגוררת במתחמים המיועדים להתחדשות עירונית.

המינהלת כפופה ומתוקצבת על ידי רשות הממשלתית להתחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון, אשר תומכת בהפעלתן של מינהלות בכל רחבי הארץ הפועלות כ"מוקד הידע" המקומי בנושא התחדשות עירונית ואשר מסייעות לבעלי דירות וליזמים לממש תהליכי ההתחדשות ברשות וכן, מהוות כתובת מבחינת אגפי העירייה בכל הקשור להתחדשות עירונית.

דרכי התקשרות עם המינהלת להתחדשות עירונית:

טלפון: 08-6796938; פקס: 08-6792543; מייל: minhelet@ashkelon.muni.il

ראש המינהלת להתחדשות עירונית: עו"ד גדעון קינג – gideon-k@ashkelon.muni.il

מנהל תחום תכנון במנהלת להתחדשות עירונית: אדר' אופיר בקר - ophir-b@ashkelon.muni.il

מנהלות תחום קשרי קהילה: הגב' אור דבורה – or-d@ashkelon.muni.il / עו"ד דפנה איציקוביץ - dafna-i@ashkelon.muni.il

 

אודות המינהלת להתחדשות עירונית