הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

טפסים

  
אישור מתן הנחיות להיתר
בקשה לתחילת עבודות תשתית
בקשה לתחילת עבודות
גיליון דרישות לתחילת עבודות
כתב התחייבות לפינוי אשפה
פרטי שלט קבלן רשום
שמירה על הבטיחות
שמירה על הפיתוח
תצהיר מודד
טפסי דיווח אחראי לביקורת
הנחיות לגידור אתר הבניה
​​​​
טפסים