הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

טפסים

  
הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר לפי תקנה 36ב
הנחיות לגידור אתר הבניה
אישור מתן הנחיות להיתר
בקשה להקצאת מבנה
בקשה להקצאת קרקע
בקשה לפטור ממפת מדידה בבניה קיימת
טופס בקשה לחיבור מבנה לחשמל
תצהיר של אחראי לביצוע שלד בנין
תצהיר של אחראי לביצוע שלד לנושא מיגון
בקשה לתעודת גמר
דרישות התאגיד למתן טופס 4
הודעה על התחלת עבודות בניה
הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
הודעה על מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבנין
הצהרה - חתימות שכנים
הצהרת מתכנן מים וביוב לביצוע עבודות לצורך מתן אישור לטופס 4
השלמת טפסים לפני תחילת עבודות הבניה
טופס 7
טופס בקשה לפטור הגא
טופס הזמנה לביקורת לשליחה להגא
טפסים לטופס 4
נוהל בקשה לפטור ממפת מדידה
תצהיר מודד מוסמך
​​​​
טפסים