הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

טפסים

  
יידוע בעלי זכויות במקרקעין
אישור מתן הנחיות להיתר
בקשה להקצאת מבנה
בקשה להקצאת קרקע
בקשה לפטור ממפת מדידה בבניה קיימת
טופס בקשה לחיבור מבנה לחשמל
תצהיר של אחראי לביצוע שלד בנין
תצהיר של אחראי לביצוע שלד לנושא מיגון
בקשה לתעודת גמר
דרישות התאגיד למתן טופס 4
הודעה על התחלת עבודות בניה
הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד
הודעה על מינוי אחראי לביקורת
הודעה על מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבנין
הצהרה - חתימות שכנים
הצהרת מתכנן מים וביוב לביצוע עבודות לצורך מתן אישור לטופס 4
השלמת טפסים לפני תחילת עבודות הבניה
טופס 7
טופס בקשה לפטור הגא
טופס הזמנה לביקורת לשליחה להגא
טפסים לטופס 4
נוהל בקשה לפטור ממפת מדידה
תצהיר מודד מוסמך
​​​​
טפסים