הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

פרסומים

הודעה על הפקדת תכנית תמל 1006 עיר היין אשקלון

  
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 אזור תעסוקה צפון מזרח עקרונות מדיניות ופרוגרמה
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 הוראות התכנית
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 חתימות מקדמי התכנית
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 מבוא
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נוסח פירסום
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נספח 1 הצהרת בעל מקצוע שהשתתף בעריכת התכנית 1
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נספח 1 הצהרת בעל מקצוע שהשתתף בעריכת התכנית 2
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נספח ביוב גליון 1-1
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נספח ביוב
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נספח דוח סביבה סקר אקולוגי ודוח אקוסטי
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נספח כבישים גליון 4-4
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נספח כלכלי חברתי
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נספח מים גליון 1-1
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נספח שימור מי נגר 1-3
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נספח שימור מי נגר 2-3
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נספח שימור מי נגר 3-3
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נספח שימור נגר והידרולוגיה גליון 1-3
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נספח שימור נגר והידרולוגיה גליונות 2-3, 3-3
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נספח תנועה גליון 1-2
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נספח תנועה גליון 2-2
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 נספח תנועה וחתכים גליון 1-1
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 סקר עצים גליונות 1-2 , 2-2
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 תכנון אקוסטי מוקדם מחלף רבין
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 תשריט גליון 1-6
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 תשריט גליונות 3-6, 4-6
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 תשריט גליונות 5-6, 6-6
תכנית תמל1006 מתחם מ-7 תשריט מצב מאושר גליון 1-1
תשריט תכנית תמל1006 מתחם מ-7 גליון 1-2
תשריט תכנית תמל1006 מתחם מ-7 גליון 2-2

פרסומים