כנס קבלנים לעיר היין

תאריך: 06/11/2017

בתאריך 05/11/2017 התקיים במכללת אשקלון כנס קבלנים בנוכחות ראש העיר בפועל תומר גלאם, סגן ראש העיר וממונה על מינהל הנדסה ואיכות הסביבה יורם שפר, מהנדסת העיר ויקטוריה ברנגל ומתכנן התכנית, אדריכל אלי ארמון.​